Защо критикувам Исляма?

by sometcriticalhoughts

За да отговоря на този въпрос, ще започна с едно пояснение: с критикуването на Исляма, критикувам религията Ислям, а не нейните последователи. Да критикуваш мюсюлманите като цяло, би значело, че познаваш всичките или поне по-голямата част от тях, което аз не твърдя. Освен това аз самият познавам няколко мюсюлмани, които са добри хора. Но да се върнем към Исляма. Докато някои мюсюлмани може да са добри хора, a други лоши, то Ислямът е винаги един и същ. Ислямът винаги е религията на Аллах и неговия пророк Мохамед и това, в какво се изразява Исляма, се съдържа в Корана, където би трябвало да са записани думите на Аллах. Разбира се, има няколко клона на Исляма, където Коранът се разглежда по различни начини и се тълкува различно, но в крайна сметка, Коранът е един. И сега да се върна към въпроса защо критикувам Исляма. Ще отговоря на този въпрос от няколко гледни точки.

Първо, защо да не критикуваме Исляма ? С какво Ислямът е по-специален от другите религии, с какво Мохамед е по-специален от другите пророци? Защо всички останали религии могат да се критикуват свободно, защо човек може да рисува карикатури на всички останали религиозни лидери, без опасност за живота си, а всяка карикатура на Мохамед завършва кърваво? Защо ако нарисуваш карикатура на всички религиозни лидери без Мохамед в сексуален акт последствията за живота ти ще са никакви, а ако нарисуваш карикатура на Мохамед с бомба в тюрбана, ще прекараш остатъка от живота си в постоянна опасност, какъвто е случаят с карикатуристът Кърт Вестергаард. Аз самият не намирам отговор на тези въпроси, за това и не смятам да имам по-специално отношение към Исляма. Понеже не съм религиозен, си запазвам правото да критикувам Исляма, така както бих критикувал и всяка друга религия и идеология, и да се шегувам с Исляма и с неговия пророк, както бих се шегувал с всяко друго нещо, което по някаква причина намирам за смешно.

Второ, ако човек хвърли поглед към историята на миналия век, може бързо да разбере силата на идеологиите и авторитетите. Идеологии като нацизма и комунизма, които в комбинация с техните лидери са накарали много хора да извършат чудовищни неща, които по принцип не биха извършили. Също и известният психологически експеримент на Милграм показва, че под силата на авторитет, напълно нормални хора са готови да „убият“ човек с електрически ток само защото отговаря неправилно на зададени въпроси. Затова е разумно да критикуваш идеология, която разделя хората на вярващи и неверници, в която хората са просто подчинени на някакъв гневен бог, в която животът няма особена стойност, а е единствено преходен период, в който трябва да докажеш на Аллах, че си му верен последовател. Идеология, в която един абсолютен авторитет, Аллах, има пълен контрол над живота ти и над това, което ще се случи след него. Идеология в свещената книга, на която ясно е написано, че нейните последователи трябва да воюват с неверниците и да ги избиват при всяка възможност. Идеология, която обещава вечно блаженство на следващите я след смъртта им и вечно мъчение на отхвърлилите я. Идеология, от която не можеш да се откажеш без опасност за живота си и която не можеш да критикуваш, без с това да рискуваш сигурността си. Такава идеология намирам за опасна и събитията случващи се по света доказват, че тя е опасна: Ислямска Държава, атентатът в Париж, хилядите избити в Нигерия и така нататък и така нататък… И каквото и да се говори, аз не мога да повярвам, че всичките последователи на Ислямска Държава са психопати, както не вярвам, че всичките германци по време на Нацистка Германия са били психопати, и такива опасни движения, мога да си обясня единствено с влиянието на определена идеология и определен авторитет. Но ако това е причината, то това е хубаво, защото идеологиите могат да се критикуват и променят, а авторитетите могат да си загубват авторитета. Докато критикуването на Исляма е нещо, което правя и възнамерявам да продължавам да правя, то реформирането на Исляма, не е нещо, което, да се изразя така, ми влиза в работата – това е работа на самите му последователи. Ако искат Ислямът да е религия на мира, то нещо трябва да се промени в него, защото той в момента звучи така:

Коран (9:5)

А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.

Коран (8:12)

Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!”

Коран (9:29)

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [джизя] безусловно и с покорство.

Коран (5:33)

Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята [им]. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение,

Коран (5:51)

О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни! Един на друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. Аллах не напътва хората-угнетители.

Коран (3:151)

Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защото съдружиха с Аллах онова, на което Той не е низпослал довод. Мястото им е Огънят и колко лошо е обиталището на угнетителите!

Коран (2:191)

И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите. И ги убивайте там, където ги сварите, и ги прогонете оттам, откъдето и те ви прогониха! Да заблуждаваш е по-тежко, отколкото да убиваш. И не се сражавайте с тях при Свещената джамия, докато не започнат там да се сражават с вас! А ако се сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за неверниците.

Коран (2:193)

И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли, тогава да не се враждува, освен против угнетителите!

Коран (2:216)

Предписана ви е битка, а тя е омразна за вас. Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.

Коран (2:216)

Питат те за Свещения месец, за битка през него. Кажи: “Тежка битка е тогава, но възпирането от пътя на Аллах, неверието в Него и в Свещената джамия, и пропъждането на обитателите й оттам е по-тежко пред Аллах, и да се заблуждава е по-тежко, отколкото да се убива.” И не ще престанат да се сражават с вас, докато не ви отвърнат от вашата религия, ако могат. А които от вас отстъпят от религията си и умрат неверници, на такива пропадат делата и в земния живот, и в отвъдния, и те са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.

 

Край.

Advertisements