Новговор[1] в действие!

by sometcriticalhoughts

Реших да напиша няколко реда за едно „чудно“ кътче в Европа. „Чудно“, защото всяка следваща новина, идваща от там, е все по-учудваща и все по-странна. Дотолкова странни са новините идващи от тази държава, че започваш да се чудиш дали е възможно да са истина. Но стига съм ви държал в напрежение, става въпрос за Швеция, „столицата“ на изнасилванията в Европа[2]. Да, светската, цивилизована държава Швеция по броя на изнасилванията спрямо броя на населението оглавява класацията за 2012 в световен мащаб, а при статистиката за общо сексуално насилие е надмината само от островната държава Гренада в Централна Америка[3]. Някои обясняват тези статистики с голямата готовността на шведите да подават жалби в полицията след изнасилване и с това че в шведското законодателство понятието за изнасилване е много обширно. Но ако наистина големите цифри в статистиките в сравнение с остатъка на света се дължат на културни особености и на шведското законодателство, то тогава си задавам въпроса: Толкова ли се е променило шведското законодателство и култура от 2003 до 2012, че броят на изнасилванията се е почти утроил? Но стига съм ви занимавал със скучни статистики, те и без това не предизвикват особен интерес сред самите шведи. Шведите всъщност са заети с по-важни проблеми за решаване от броя изнасилвания, но за тях ще напиша по-нататък в текста.

Друга тема, за която не се говори в Швеция, е това, че мнозинството от изнасилвачите са последователи на определена религия, но няма да казвам на коя, за да не бъда обявен за расист[4]. Наистина религиите не са раса, но напоследък е станало модерно думата расист да се използва за щяло и нещяло, и затова внимавам какво пиша… Но като заговорихме за думи, един от тези важни проблеми, с които шведите се занимават, е неравностойната борба със шведския език. Този език, за модерните шведи, е изпълнен с всевъзможни ненужни думи, които не отговарят на политическата им коректност и на духа на времето. За това с изключителна решителност в Швеция решиха проблема с неравенството между половете като започнаха да отричат съществуването на мъжки и женски пол. Но как да осъществиш възвишените си намерения с такъв изостанал език. За това и вече шведския език си има новото неутрално местоимение „хен“ (от „хан“ (той) и „хон“ (тя))[5]. Какво неравенство между половете ако няма полове? Хитро решение, а?! Но как да се направи от шведския един хубав език докато литературата му е изпълнена с неподходящи думи? Неприлични думи даже се намират в детските книжки. За това по случай седемдесетгодишнината на Пипи Дългото чорапче, Астрид Линдгрен ще получи особен подарък, книгата ѝ ще бъде цензурирана[6]. Бащата на Пипи вече няма да е негърски крал, а ще бъде далеч по-приличното: „крал на Южните морета“. Така е много по-добре, нали? Но в шведския език има още толкова много думи, които трябва да бъдат променени в името на светлото бъдеще. Например имената на птиците, колко ретроградност и расизъм има в тези имена, трябва непременно да се променят[7]! Например птицата „негро“ вече ще е Черна птица. Какво значение, че негро на други езици означава точно черно, какви ужасни езици! И те трябва да бъдат променени!

Изобщо в Швеция нямат равни в решаването на сериозните проблеми. Все пак какво значение имат няколко изнасилвания, ако в шведския език вече не се използват ужасни думи като той и тя и няма птици с расистки имена. Нали и птиците имат чувства, нали и тях в Швеция ги е страх да не ги нарекат расисти!

 

  1. Новговор
  2. Швеция, столицата на изнасилванията
  3. Статистиката на ООН за сексуално насилие и сайтът, в който намерих статистиките.
  4. Малко информация за това кой извъшва повечето изнасилвания в Швеция
  5. Новото неутрално местоимение в шведския– то наистина съществува, не е шега!
  6. Пипи Дългото Чорапче и цензурата
  7. Птиците и расизмът, и още една статия по въпроса

 

Advertisements