Религия на мира- част втора

by sometcriticalhoughts

Днес 26.06.2015 „религията на мира“ за пореден път показа грозното си лице, резултатът- три атентата[1] и над 60 убити. Отговорност за тях поема „Ислямска държава“. В този текст няма да разглеждам подробно трите атентата, защото те са достатъчно добре отразени от медиите. Тук ще разгледам нещо по-интересно и по-важно, а именно каква е причината за тези атентати? И за да отговоря на този въпрос ще трябва първо да се спра на още един често задаван въпрос- „Ислямка държава“ ислямска ли е?

За да преценим дали „Ислямска държава“ (ИД) е ислямска трябва да разгледаме първо какво прави тази „държава“ и второ да прочетем какво преподава религията Ислям. И къде да открием какво е Ислям ако не в свещената книга на тази религия- Корана. За да е по-ясно сравнението съм подготвил следната таблица:

Ислямска държава… В Коранът пише: Ислямска държава следва ли написаното в Корана?
…проповядва враждебност срещу неверниците. „Мухаммад е Пратеника на Аллах. А онези, които са заедно с него, са строги към неверниците, милостиви помежду си.“ (48:29) Да
…извършва етническо прочистване сред неверниците. ”И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли, тогава да не се враждува, освен против угнетителите!“ (2:193) Да
…изнасилва женски затворници. „[Под възбрана са за вас] и омъжените жени, освен [пленничките] които десниците ви владеят. Това е предписанието на Аллах за вас.“ (4:24) Да
…разпъва на кръст невениците. „Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята [им]. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение,“(5:33) Да
…реже главите на немюсюлманите. „Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!” (8:12) Да
… дава на немюсюлманите единствено избора между смърт и приемане на Исляма. „А изтекат ли месеците на възбрана, убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ, милосърден.“ (9:5) Да
… насърчава терора. „Ще хвърлим ужас в сърцата на неверниците, защото съдружиха с Аллах онова, на което Той не е низпослал довод. Мястото им е Огънят и колко лошо е обиталището на угнетителите!“ (3:151) Да
… разрешава на християните да живеят ако се подчиняват на мюсюлманите и им плащат данъци. „Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [джизя] (данък за немюсюлмани) безусловно и с покорство.“ (9:29) Да
… преследва мюсюлмани, които действат лицемерно като не следват буквално написаното в Корана. „О, Пророче, бори се срещу неверниците и лицемерите, и бъди твърд с тях! Мястото им е Адът. Колко лоша е тази участ!“ (9:73) Да

 

Мисля, че отговорът на втория ми въпрос е достатъчно ясен. Понеже 75% от мюсюлманите в Европа смятат, че има само една интерпретация на Корана- буквалната[2], считам написаното в тази книга за еднозначно. За това и мога спокойно да заключа, че „Ислямска държава“ е ислямска, защото ИД просто прави това, което е написано в Корана. Но сега да се върнем на първия ми въпрос какво причинява тези атентати. Според мен причината е само една, а именно силата на идеологиите. Зад всяка жестокост от миналото, като случилата се днес, е седяла някоя идеология. Така е, защото хората в същността си имат стремежа да правят това, което е правилно. И единствената причина да решат да избиват масово невинни хора е да вярват в идеология, която им казва, че това най-доброто, което могат да направят…

Така че ако искате да сте полезни на човечеството не се занимавайте с измислени концепции като Ислямофобия, а критикувайте това, което наистина заслужава критика, а именно Исляма. Защото не критичното разглеждане на тази религия убива, а самият Ислям е убиецът, който действа чрез глупостта на своите последователи…

  1. Три атентата за един ден…
  2. http://www.wzb.eu/sites/default/files/u252/s21-25_koopmans.pdf

 

Advertisements