Идеите и хората

by sometcriticalhoughts

Може да се каже, че хората вярващи в една тоталитарна идеология са нейни жертви, но от друга страна те са и основните ѝ носители. Ако не бяха тези хора, идеологията би изчезнала, пък дори и да не изчезне, ще загуби властта си. Погледнато по този начин бежанците прииждащи в момента в Европа може да се каже, че са жертви на Исляма, но и са негови носители, защото по-голямата част от тях вярват в тази религия.

Ако се разгледат страните, от които тези хора бягат, една от основните предпоставки за ситуацията в тях е идеологията на Исляма, защото всеки един в тези държави следва (или поне би трябвало да следва) законите на Исляма. Закони, които не просто не са само религиозни, ами отиват много по-далеч като преминават през политиката и стигнат дори до най-малките подробности от личния живот на мюсюлманите. Поради липсата на ясно разделение между религията и властта в повечето държави в ислямския свят, може да се каже, че политическите неуспехи в тези страни са пряко свързани с Исляма. А по отношение на личния живот в тази религия има дори заповеди за това как да се къпеш, кога да правиш секс, за кого да се ожениш или омъжиш, с кого да се сприятеляваш и т.н. Освен това феномени като Ислямска държава са също пряко свързани с идеологията на Исляма, те буквално следват заповедите на тази религия и примера на нейния основател- Мохамед. За това и мисля, че трябва да се внимава с хората вярващи в тази религия и не защото са по-низши, различни или нещо друго подобно, а просто заради това, в което вярват. Защото идеите имат голяма сила и щеше да е хубаво, ако го бяхме научили от двете тоталитарни идеологии на 20ти век, но очевидно не сме. Идеологиите на комунизма и национал-социализма, които с идеи и страх превърнаха нормалния германец в нацист готов да избива евреите и нормалния руснак в комунист готов да изпрати всеки “враг на народа” на почти сигурна смърт в трудовите лагери на СССР. Поради тази сила на идеите, наистина се съмнявам, че голяма част от бежанците ще успеят да се интегрират в Европа просто защото ценностите на религията, в която вярват, си противоречат в по-голямата си част с европейската култура. Пък и някои от тях да се интегрират то те ще имат проблеми с бившите си сънародници, както и до сега се е случвало (просто защото в Исляма основните права на човека не са много на почит и неща, като това да си избираш религията, се наказват със смърт). И приемането на хора с толкова различна култура, която се базира на строги правила обхващащи всяка част от живота им и правила противоречащи си с повечето закони в нашите държави[1], определено ще доведе до проблеми. И такова решение ни поставя в ситуцията, в която или ще трябва в бъдеще да екстрадираме много от бежанците, които приемаме сега, или ще трябва да принудим много от тях да приемат култура много различна от тяхната, или в най-лошия случай ще се подадем на безкрайните им искания и ще ограничим свободите си. Третото за съжаление е процес, който вече е започнал, защото под натиска на агресия, заплахи и терористични актове от страна на някои мюсюлмани в Европа вече има теми, които не може да се обсъждат, неща, с които не можеш да се шегуваш, места, където важат закони много различни от законите на държавата, в която се намирате и т.н.

В крайна сметка идеите не могат да бъдат ясно разделени от хората вярващи в тях, и за да преценим какво влияние ще окаже голяма група хора върху обществото ни, е хубаво да проверим в какво те вярват.

  1. Шариат
Advertisements